≡ Menu

Delima Umat Islam Masa Kini

Dalam satu seminar Makarimul-Akhalq baru-baru ini, seorang peserta telah membangkitkan satu persoalan yang amat menarik, iaitu: ”Adakah kelemahan umat Islam kini angkara musuh-musuh lslam atau disebabkan mereka sendiri yang mengabaikan solat dan perintah Allah s.w.t.?” [click to continue…]
{ 0 comments }

 

thinker

Dalam siri kunjunganku ke Australia pada huiung tahun 2010 yang lalu, aku singgsh di Tasmania sebuah pulau yang tidak jauh dari Melbourne, Australia. Pemandangan tempat- tempat di situ indah belaka. Jumlah penduduk lslam di Tasmania sekitar 1OOO orang yang terdiri daripada pelaiar, pendatang dan orang tempatan. [click to continue…]
{ 0 comments }

SAM_0822

1. Al-Ouran
 
Allah s.w.t. berfirman, maksudnya: “Dan hendaklah kamu beribadat kepada Allah dan janganlah kamu menyekutukan Dia dengan sesuatu apa pun, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada kedua-dua ibu bapa.” (Surahal-Nisa’4: 36) [click to continue…]
{ 0 comments }