≡ Menu

Zina dan Iqrar(Bahagian 2)

Sambungan dari bahagian satu…

(Rujuk sini…http://duniamaklumat.com/zina-dan-iqrar-penyabitan-kesalahan-bahagian-1/)

 

Menarik Balik Pengakuan 

[click to continue…]

{ 0 comments }

Al-Maqhfurulahu al-‘Arif billah as-Syahid Sayyid ibn Qutb Ibrahim
telah dilahirkan pada tahun 1906 di Kampung Musyah, daerah Asyut, Egypt
dalam satu keluarga yang kuat mematuhi ajaran agama dan mempunyai
kedudukan yang terhormat di kampung itu. [click to continue…]

{ 0 comments }

Wahabi, adalah satu fahaman yang semakin berkembang di Malaysia. Fahaman Wahabi ini mula muncul di Asia bermula daripada Indonesia dan kini menular di dalam masyarakat Malaysia. Namun begitu, kejahilan masyarakat dalam ilmu agama menyebabkan mereka tidak tahu apakah asal-usul Wahabi. [click to continue…]

{ 0 comments }

Kini peningkatan kadar zina yang berlaku di kalangan remaja semakin membimbangkan. Peningkatan bilangan kadar anak luar nikah meningkat sehingga kini berada di tahap yang membimbangkan. Penyabitan bagoi kesalahan zina tidaklah dilakukan sewenang-wenangnya. Ulama’ telah menggariskan beberapa cara sebelum seseorang itu dijatuhkan hukuman atas kesalahan zina. [click to continue…]

{ 1 comment }

DI ZAMAN Islam datang menyinari dunia kegelapan masyarakat jahiliah di tanah Arab, banyak amalan yang dilaksanakan mereka dihapuskan oleh Rasulullah SAW bermula daripada kehidupan seharian hinggalah membabitkan hubungan komunikasi dalam masyarakat. [click to continue…]

{ 0 comments }