≡ Menu

Imam Malik bin Anas lahir di Madinah pada tahun 93H/711M. Beliau dilahirkan di dalam sebuah kota yang merupakan tempat tumbuhnya Islam dan berkumpulnya generasi yang telah dididik oleh para sahabat Rasulullah s.a.w. Sejarah keluarganya juga ada hubung kait dengan ilmu Islam, dengan datuknya sendiri adalah seorang perawi dan penghafal hadith yang terkemuka. Pakciknya juga, Abu Suhail Nafi’ adalah seorang tokoh hadith kota Madinah pada ketika itu dan dengan beliaulah Malik bin Anas mula mendalami ilmu-ilmu agama, khususnya hadith. Abu Suhail Nafi’ ialah seorang tabi‘in yang sempat menghafal hadith daripada ‘Abdullah ibn ‘Umar, ‘Aisyah binti Abu Bakar, Ummu Salamah, Abu Hurairah dan Abu Sa‘id al-Khudri r.a. [click to continue…]

{ 0 comments }

Imam Abu ‘Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal [164H/781M – 241H/856M] dilahirkan di Baghdad, Iraq, pada tahun 164H/781M. Ayahnya seorang mujahid Islam dan meninggal dunia pada umur muda, iaitu 30 tahun. Ahmad kemudiannya dibesarkan oleh ibunya Saifiyah binti Maimunah. Imam Ahmad bin Hanbal menghafal al-Qur’an sejak kecil dan pada umurnya 16 tahun beliau sudah menjadi penghafal hadith yang terkenal. Imam Ahmad bin Hanbal meneruskan pengajian hadithnya dengan sekian ramai guru dan beliau pada akhir hayatnya dijangkakan telah menghafal lebih daripada sejuta hadith termasuk barisan perawinya. [click to continue…]

{ 0 comments }

Jika kita mepelajari ilmu tauhid, pasti kita akan berjumpa dengan pendapat ulama mazhab Maturidi atau Maturidiah. Pernah kita terlintas di dalam hati kita mengenai siapakah sebenarnya golongan mazhab Maturidiah ini? Pernahkan kita menyoal, dari mana asal-usul mazhab ini? Dan apakah pula yang dikatakan golongan salafi? [click to continue…]

{ 0 comments }

Setiap manusia pasti akan merasai kematian. Itulah yang sudah tercatat di dalam Al-Quran. Kubur merupakan destinasi pertama permulaan kehidupan seorang hamba selepas kematian.Kehadiran orang untuk menziarahi kubur sering menjadi isu lebih-lebih lagi apabila ianya melibatkan kaum wanita. Timbul satu persoalan: Ziarah kubur adalah hal yang disunnahkan, apakah hal ini khusus bagi lelaki atau juga bagi wanita?  [click to continue…]

{ 1 comment }

Bulan Syaaban adalah bulan mulia didalam Islam. Di dalam bulan inilah berlakunya peristiwa dimana peralihan kiblat dari Baitul Maqdis ke Kaabah Baitullah. Di bulan yang mulia ini jugalah terdapat malam yang dinamakan Malam Nisfu Syaa’ban [click to continue…]

{ 0 comments }